Prijava za izradu diploma za diplomirane studente

Krajem decembra 2017. godine biće održana svečana dodela diploma za sve studente koji su završili diplomske, master i doktorske studije. Tačan datum, vreme i protokol svečane dodele objavićemo tek u drugoj polovini decembra kada dobijemo obaveštenje sa Univerziteta Singidunum.

Za sada je najbitnije da se studenti koji žele da im diplome budu izrađene prijave na e-mail diploma@futura.edu.rs. Prijava za izradu diplome mora sadržati sledeće informacije:

1) Ime i prezime studenta

2) Broj indeksa tokom studiranja

3) Skeniranu ili fotografisanu uplatnicu na ime nadoknade za izradu diplome u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćenu na broj računa 205-200306-85

4) Izjašnjavanje da li će student prisustvovati na svečanoj dodeli diploma na Univerzitetu Singidunum (datum će biti naknadno objavljen)

Poslednji rok za izjašnjavanje za izradu i prijem diplome je 30.11.2017. godine. Sve prijave prispele posle tog roka neće biti uzete u obzir. Nepotpune prijave takođe neće biti uzete u obzir i od prijavljenih će biti zahtevano da ih dopune u predviđenom roku. U zavisnosti od potrebne dokumentacije od studenata može biti traženo da dostave indeks ili neki drugi dokument.

Izjašnjavanje za izradu diplome je obavezno za sve studente bez obzira da li idete na svečanu dodelu ili ne, u suprotnom diploma neće biti izrađena.

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona: 011/3541-439.

Pozovite nas