Prijava za dodelu diploma – jun 2019.

Krajem juna 2019. godine biće održana dodela diploma za sve studente koji su završili diplomske, master i doktorske studije do 6. marta 2019. Studenti koji su odbranili svoj završni rad posle navedenog datuma moći će da se prijave za izradu diplome u sledećem ciklusu.

Studenti koji žele da im diplome budu izrađene trebalo bi da se prijave na e-mail diploma@futura.edu.rs. Prijava za izradu diplome mora sadržati sledeće informacije:

1) Ime i prezime studenta

2) Broj indeksa tokom studiranja

3) Skeniranu ili fotografisanu uplatnicu na ime nadoknade za izradu diplome u iznosu od 15.000,00 dinara uplaćenu na broj računa 205-200306-85

Poslednji rok za izjašnjavanje za izradu i prijem diplome je 2. jun 2019. godine. Sve prijave prispele posle tog roka neće biti uzete u obzir. Nepotpune prijave takođe neće biti uzete u obzir i od prijavljenih će biti zahtevano da ih dopune u predviđenom roku.

U zavisnosti od potrebne dokumentacije od studenata može biti traženo da dostave indeks ili neki drugi dokument.

Pozovite nas