Predstavnik Future na radionici o modernim tehnikama monitoringa i bioremedijacije organskih zagađivača

Asistent Slobodan Stefanović, asistent Fakulteta Futura, učestvovao je na Obuci o modernim tehnikama monitoringa i bioremedijacije organskih zagađivača organizovanoj na Hemijskom fakultetu u Beogradu.

Učesnici trodnevne radionice bili su doktoranti sa različitih univerziteta iz Srbije, koji su odabrani na osnovu oblasti istraživanja i čije su teme doktorskih disertacija najbliže tematici radionice. Odabrano je ukupno 10 doktoranata.

Radionica je imala za cilj da se učesnici obuče svim segmentima bioremedijacionog procesa od uzorkovanja, priprema uzoraka za analizu, hemijskih i mikrobioloških analiza do umnožavanja zimogenog konzorcijuma mikroorganizama i izvođenja bioremedijacije.

Polaznicima radionice su u toku obuke prezentovani brojni primeri iz prakse predavača. Izuzetno zanimljiva i odlično organizovana radionica na kojoj su učesnici imali priliku da se obučavaju za rad na nekim od najsavremenijih laboratorijskih uređaja.

[st_gallery gallery=“11616,11617,11618″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas