Predstavnik Future na Inicijalnom sastanku projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i primorskim područjima u regionu Jugoistočne Evrope“

U Skadru (Albanija) od 24-26 avgusta 2015. godine održan je inicijalni sastanak sa zainteresovanim stranama u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i primorskim područjima u regionu Jugoistočne Evrope“.
Cilj sastanka je predstavljanje planiranih aktivnosti na projektu.
Projekat ima za cilj unapređenje konceptualnih i organizacionih okvira za integrisano upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i primorskim oblastima Jugoistočne Evrope kroz definisane specifične ciljeve:

  • procena i razvoj najprihvatljivijeg modela za integrisano upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim sredinama;
  • podrška razmeni informacija i primera dobre prakse između zainteresovanih strana, kao i prezentacija primera EU prakse vezano za upravljanje čvrstim otpadom;
  • kreiranje mera i preporuka koje će postaći proces približavanja EU politika i njihovog sprovođenja;
  • podizanje svesti lokalnih vlasti i zajednica vezano za upravljanje čvrstiom otpadom;
  • jačanje saradnje između lokalnih vlasti i vlasti na nacionalnom nivou za uspostavljanje dijaloga na kreiranju politika i sveobuhvatnog procesa razvoja prekograničnih i ruralnih zajednica.

Projekat sprovode: „Mreža asocijacija lokalnih samouprava u Jugoistočnoj Evropi“ (NALAS), „Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi“ (SWG) i „Nijemačka organizacija za tehničku saradnju“ (GIZ).
Aktivnosti na projektu se realizuju u periodu od jula 2015 do juna 2016, a fokusirane su na tri pilot područja:

  • Priobalno područje Jadranskog mora između Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
  • Područje Planine Šare obuhvata prekogranične opštine između Makedonija, Albanije i Kosova* .
  • Obale reka Drina-Sava prekograničnog regiona između  Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije  i obale reka Drina-Tara prekograničnog regiona između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

[st_gallery gallery=“1556,1557,1558″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas