Predstavnici Future na proslavi 50 godina pokreta Mladih istraživača

U cilju predstavljanja (istorijski i) aktuelnih doprinosa mladih, amatera i neprofesionalaca, koji svojim trudom i stručnim angažmanom doprinose razvoju nauke, održan je stručni skupu „Nauka za sve: 50 godina pokreta Mladih istraživača“ u Velikoj sali SANU u utorak 10.12.2019, godine. Skupu su prisustvovali nastavnici i studenti I godine Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.
Prof. dr Jordan Aleksić održao je predavanje na temu  „Otvorena nauka – radoznalost bez granica“. Učesnici skupa bili su i  Dušan Mihajlović „Nastanak Istraživačke organizacije“,  Vigor Majić „Petnica: Značaj ranog uključivanja mladih u naučno-istrživački proces“, dr Marjana Brkić „Citizen science projekti i značaj za profesionalnu nauku“,   dr Iva Nenić  „Izaći izvan ’kule od slonovače’: etnomuzikološki kolaborativni pristup i terensko istraživanje“, Tomica Mišljenović „Građani u zaštiti biodiverziteta“ , Vladimir Đošović „Amaterska astronomija u Srbiji“, Željko Jež  „Mladi istraživači i arheološka istraživanja“,   Aleksandar Petrović „Terenska nastava i uključivanje studenata u geografska istraživanja“, Dušica Trnavac  „Digitalizovani Zbornik radova Društva istraživača „Vladimir Mandić Manda“ .