Predstavnici FPE Future prisustvovali konferenciji Odgovorno upravljene otpadom

Prodekan za nauku FPE Futura docent dr Milena Rikalović i docent dr Ivana Jelić prisustvovale su konferenciji Odgovorno upravljene otpadom, koja je održana u velikoj sali Privredne komore Srbije 20.04.2018. godine. Skup je okupio predstavnike Ministarstva zaštite živote sredine, predstavnke Privredne komore Srbije, preduzetnike koji se bave recikliranjem i tretmanom otpada, stručnjake iz nauke vezano za remedijaciju životne sredine, predstavnike medija, itd.

Konferencija je počela obraćenjem ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana.  Ministar je ukazao na trenutno stanje vezano za otpad, probleme, odgovornost i posledice akumulacije svih kategorija otpada u RS. Posebna akcenta u izlaganju dat je na strategiju vlade i resornog ministrava da se ovaj problem reši i da Srbija konačno inegriše zakone i principe EU vezano za otpad i njegovo tretiranje, koji bi za cilj imali rešavanje ogromong problema u kome se nalazimo vezano za istorijski otpad, nemarnost i neznanje. Nakon ministra, prisutnima se obratio novinar Jovan Memedović (Sasvim prirodno), koji je najavio veliku akciju čišćenja reke Drine, koja se planira za jun 2018. godine, u koju će se uključiti lokalno stanovništvo. Kao simbol početka borbe za očuvanje životne sredine gospodin Memedović je ministru predao poruku u plastičnoj flaši.

Program konferencije je obuhvatao tri panela: 

 Panel 1 – Ambalažni otpad: problem ili šansa?

 

– Filip Abramović, pomoćnik ministra Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama

– Miloš LJušić, direktor Fabrike kartona Umka

– Ana Larson, direktor Reloop, Circular Economy Project Development

– Mihail Mateski, direktor Greentecha

– Kristina Cvejanov, direktor Ekostar Paka

Moderator: Velimir Cvejanov, urednik portala www.reciklaza.biz

 

Zaključci – Pravci delovanja:

 

 • Preuzeti dopre primere iz prakse u RS
 • Preuzeti i integrisati principe reciklaže I odgovornog ponašanja iz EU (Skandinavske zemlje)
 • Priključiti se trednovima EU vezano za planove za redukciju i mendžmet ambalažnog otpada (reciklaža, eko dizajn…)
 • Edukacija stanovništva

 

 

Panel 2 – Opasan otpad: problem rešavanja istorijskog zagađenja

 

– Željko Pantelić, pomoćnik ministra – Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini

– Miodrag Mitrović, predsednik Upravnog odbora Miteco Kneževac d.o.o.

– Prof. dr Miroslav M. Vrvić, direktor i suvlasnik Brem group d.o.o.

– Siniša Mitrović, direktor Centar za cirkularnu ekonomiju, PKS

 Moderator: Sandra Kamberović, sekretar Udruženja „Hrabri čistač“

Zaključci – Pravci delovanja:

 

 • Obrazovanje vezano za opasni otpad i njegov tretman (značaj hemijskih, fizičko-hemijskih, bioloških metoda koje se nužno morju uraditi kako bi se primenila adekvatna tehnologija prečišćavanja)
 • Saradnja sa stručnjacima u rešavanju problema opasnog otpada (fakulteti, instituti, kompanije sa iskustvom)
 • Edukacija stanovništva
 • Izgradnja postrojenja za tretman otpada na teritoriji RS
 • Definisanje statusa opasnog otpada u firmama u stečaju
 • Pojačana kontrola od strane inspekcije
 • Transparentnost u radu i kontinutite

 

 

Panel 3 – Komunalni otpad: Između javnog I privatnog

 

–  Filip Abramović, pomoćnik ministra Sektor za upravljanje otpadom I otpadnim vodama

–  Lazar Krnjeta, sekretar Udruženja KOMDEL

– Slovodan Cvetković, irector PWW d.o.o.

– Zoltan Feješ, irector Potisje-Bečej

– Ljubinka Kaluđerović, sekretar Odbora za životnu sredinu, SKGO

Moderator: Igor Jezdimirović, Inženjeri zaštite životne sredine

 

Zaključci – Pravci delovanja:

 

 • Saradanja privatnih I javnih komunalnih predužeća
 • Edukacija stanovništa
 • Transparentnost u radu i kontinutite

[st_gallery gallery=“10130,10128,10129,10127,10126,10125,10124,10123,10122,10121,10120″ size=“four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas