Predstavnici FPE Futura prisustvovali tribini „TOKSIKOLOGIJA I MI“

U ponedeljak, 16. aprila 2018. godine u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) održana je tribina „TOKSIKOLOGIJA I MI“, Udruženja toksikologa Srbije i Međunarodnog udruženja toksikologa – IUTOX pod pokrovitelјstvom SANU.
Tribinom su predsedavali prof. dr Vesna Matović i prof. dr Petar Bulat, a prezentovane su sledeće teme:

  1. „Od profesionalne izloženosti do ekotoksikologije“, Prof. dr Petar Bulat – Dr Bulat je ukazao na značaj toksikologije kao nauke, pomeranje granice između izloženosti u radnoj i životnoj sredini, trenutne probleme vezane za medicinu rada, monitoring toksikanata i edukaciju medicinskog osoblja i stanovnistva generalno u našoj zemlji.
  2. „Bezbednost hrane – izazovi i regulativa“, Prof. dr Ivan Stanković – Dr Stanković je objasnio kako funkcionise kontrola kvaliteta hrane, koje su relevantne institucije koje kontrolišu kvalitet hrane na globalnom nivou i listu registrovanih slučajeva vezanih za prisutvo nedozvoljenih supstanci u hranu za 2017. godinu.
  3. „Voda za piće u Srbiji“, dr Dragana Jovanović – Dr Jovanović je dala pregled stanja pijaće vode u poslednjih 5 godina na teritoriji Srbije, gde se nalazimo vezano za usglašenost monitoring vode sa EU. 
  4. „Pušenje – zavisnost i u 21. veku“, dr Predrag Vukomanović – Dr Vukomanović je ukazao na štetne efekte pušenja, prisutne toksikante u duvanskom dimu i njihov značaj za razvoj bolesti, WHO statistiku istatistiku u našoj zemlji vezanu za ovu temu, i poređenje dima običnih i elektronskih cigareta uz kritički osvrt na metode za ostavljanje pušenja.

Nakon uvodnih izlagnja predavači i publika su diskutovali o značaju edukacije stanivništva o toksikantima, problemima vezanim za monitoring i implementaciju zakona EU vezanih za ovu oblast u našoj zemlji. 

FPE FUTURA na ovom događaju predstavljale su Doc. dr Milena Rikalović i Doc. dr Ivana Jelić.

Nakon tribine otvorena je izložba „ISTORIJA TOKSIKOLOGIJE“ koja će trajati od 16 do 21. aprila 2018. godine u Galeriji nauke i tehnike SANU, Đure Jakšića 2, Beograd 

U utorak 17.04,  studenti treće godine fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, u sklopu praktične nastave predmeta Zdravlje i životna sredina obišli su izložbu Istorija toksikologije, u galeriji nauke i tehnike SANU. U galeriji su  postavljeni različiti eksponati koji pripadaju istoriji ove nauke, Originalne bočice sa hemikalijama, porcelanske apotekarske stojnice iz 19 veka, prva knjigu iz toksikologije(1930 god), toksikološke hemije, porodični album akademika Danila Soldatovića, kao i mnoge informativni i zabavni posteri, koji se tiču istorije toksikologije, na kojima su se mogle pronaći zanimljive informacije sa naučnog i poularnog aspekta. 

[st_gallery gallery=“10113,10114,10115,10116″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

 

 

Pozovite nas