Predavanje u sklopu projekta CIRCLE 

Predavanje u sklopu projekta CIRCLE 

Dana 13.12.2022. godine održano je predavanje za studente Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura na temu Inovacije u preradi celuloznog i vunenog poljoprivrednog otpada: mogućnosti za malo preduzetništvo. Predavanje je održala prof. Suzana Gotovac Atlagić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. Predavanje je organizovano u sklopu projekta CIRCLE-Inovacije i testiranje održivih rešenja cirkularne ekonomije u jadranskom području.

 Kroz predavanje studenti su upoznati s potencijalima za proizvodnju aktivnog uglja iz celuloznog otpada kao što su piljevina, košpice i ljuske orašastih plodova. Studentima je ukazano na  mogućnosti razvoja proizvoda iz sekundarnih sirovina u poljoprivredi s akcentom na vunu i perje, uz mogućnosti ektrakcije keratina za potrebe kozmetičke, farmaceutske i tekstilne industrije. Studentima su predstavljene pilot aktivnosti istraživačkog tima Univerziteta u Banjaluci na razvoju pogona za pripremu prečišćenog keratina. U toku predavanja je ukazano na potencijalna rešenja problema organskog otpada i mogućnosti njegove eksploatacije čime se podržava cirkularni pristup koji je promovisan i kroz CIRCLE projekat.

Projekat CIRCLE je podržan od strane Interreg ADRION Programa finansiranog u okviru Evropskog regionalnog razvojnog fonda i IPA II sredstava.