PREDAVANJA ZA STUDENTE III GODINE U SEKRETARIJATU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA

U okviru predmeta Menadžment životne sredine i Zaštita i unapređenje prirodnih dobara studentima su održana predavanja u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda. Studijsku posetu i predavanja organizovali su predmetni profesori i asistenti: Mirjana Bartula, Slađana Đorđević i Daniela Cvetković.
Tokom tri školska časa studentima je prezentovan rad Sektora za monitoring i zaštitu životne sredine, Sektora za strateško planiranje i upravljanje resursima i Sektora za upravljanje zaštitom životne sredine.
[st_gallery gallery=“1885,1886″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]

Teme koje su obuhvaćane predavanjima:

  • monitoring i zaštita životne sredine na teritoriji grada Beograda – Milica Dragović, svršeni master student Future, stručni saradnik u odseku za monitoring i zaštitu životne sredine,
  • zaštićena prirodna dobra Grada Beograda i predlozi za zaštitu,  Maja Jovanović šef odseka za zaštitu prirode,
  • aktuelni projekti koje realizuje Gradski sekretarijat – Vesna Šabanović, Načelnik odeljenja za upravljanje projektima,
  • fond i stanje šumskog resursa na teritoriji grada Beograda, aktivnosti na implementaciji  Strategije  – Dejan Tripković, stručni saradnik u odseku za zaštitu prirode.

[st_gallery gallery=“1884,1883″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]

Studenti su pozvani da se obrate Sekretarijatu oko potrebnih podataka i pomoći za izradu diplomskih radova.  Tokom ove posete dogovorena je i stručna praksa za studenta Aleksandra Kostića, koji je izrazio želju da u Sekretarijatu obavi praksu. Student je razgovarao sa predstavnicima odseka za monitoring i načelnicom odeljenja za upravljanje projektima oko realizacije prakse.

Pozovite nas