Praktične vežbe u Hidro-biološkoj laboratoriji FPE Futura

Studenti IV godine FPE Futura su, u okviru predmetnih vežbi na brodu Futura, uspešno savladali metode terenskog rada. Studenti su uzorkovali površinsku vodu  i sediment, savladali primenu terenskog aparata  za analizu koncentracije rastvorenog kiseonika, pH i elektroprovodljivosti. 

Studenti su zatim sadili biljke (Miscanthus x giganteus i Iris pseudacorus) u projektovanom biološkom prečistaču, odnosno sistemu. Biološki sistem čine plutajuća ostrva u kojima je planirana sadnja različitih vrsta biljaka. 

[st_gallery gallery=“5015,5016,5017,5018,5019,5024,5021,5022,5023″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas