Praktična nastava iz predmeta Upravljanje resursom otpada

Na inicijativu studenata I godine, u okviru dela praktične nastave iz predmeta Upravljanje resursom otpada, uspostavljan je sistem upravljanja EE otpadom, kao i način odlaganja otpadnih baterija. Kako bi tokovi bili zaokruženi, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura sklopio je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa licenciranim operaterom JUGO-IMPEX E.E.R. DOO, e-reciklaža, koji je postavio svoje jedinice za primarnu selekciju u okviru Fakulteta.

Predstavnik operatera, gdin Nebojša Vraneš, je studentima prezentovao model upravljanja ovim kategorijama otpada u praksi i na koji način Kompanija JUGO-IMPEX E.E.R. DOO reciklira sakupljeni otpad i kako ga dalje koristi. Takođe, naši partneri su govorili o štetnosti komponenata u ee-otpadu i njihovom negativnom .uticaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Studenti I godine su dobili zadatak da naprave Instrukcije za pravilno odlaganje EE otpada koje će biti primenjivane na Fakultetu.

Ova pokazna vežba je prvi korak u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom prema Zakonu o upravljanju otpadom.

[st_gallery gallery=“13753,13754,13755,13756,13757,13759″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]
Pozovite nas