Poziv za učešće u realizaciji projekata

Pozivamo studente IV godine (koji nisu pristupili izradi Diplomskog rada i studente koji upisuju Master Ekosistemsko inženjerstvo) da se prijave za učešće na realizaciji sledećih PROJEKATA:

1. “Zelena ekonomija – izazovi i mogućnosti”, koji realizuje Unija ekologa UNECO uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine;

2. “Partnerstvom ka pregovaračkom Poglavlju 27”, koji realizuje Green Limes uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine;

3. Insitut Futura realizuje projekat “Modularni dualni adaptivni ekosistemski procesor farme svinja i klanice”, lokacija: selo Banatska Subotica, Opština Vršac;

4. Institut Futura realizuje projekat “Decentralizovani sistem sakupljanja i tretmana otpadnih voda seoskih domacinstava”, lokacija: selo Progar, Opština Surčin.

Student radi konkretan deo aktivnosti projekta.

Napomena: Studenti IV godine, koji nisu odabrali temu Diplomskog rada, imaju priliku da to učine u okviru učešća na odabranom projektu. Studenti koji upisuju master Ekosistemsko inženjerstvo na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, mogu u okviru učešća na projektu izraditi Master rad. 

Za sve dodatne informacije budite slobodni da me kontaktirate putem mejla ili na brojeve telefona, koji se nalaze na kraju mejla.