Međunarodna projektna saradnja Future sa slovačkim partnerom

U utorak, 3.9.2019. na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, dekan Fakulteta prof. dr Božo Drašković potpisao je ugovor sa partnerom iz Slovačke DAVOIL s.r.o., koji ima za cilj zajedničku realizaciju međunarodnog projekta pod nazivom “Intensificacion of the recovery of waste delivered to the Srem-Mačva landfill”.

Osnovni cilj projekta je utvrđivanje morfološkog sastava otpada na regionalnoj deponiji Srem-Mačva. Prva faza trajanja projekta je 12 meseci, a rezultati će predstavljati podlogu za uspostavljanje održivog upravljanja komunalnim otpadom na deponiji upotrebom BAT tehnologija.

Predstavnici slovačkog partnera i Fakulteta Futura u sredu nastavljaju planirane aktivnosti radnim sastankom na Regionalnoj deponiji gde će biti definisane operativne aktivnosti i dinamički plan.

 
[st_gallery gallery=“13141,13142,13143″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]