Saradnja Ambasade Republike Slovenije i FPE Futura

Danas su u prostorijama Ambasade Republike Slovenije u Srbiji Ambasador Damjan Bergant i prof. dr Svetozar Krstić, dekan Fakulteta Futura, potpisali su Ugovor o sufinansiranju projekta čiji je cilj procena potencijala za izgradnju ekosistemskih procesora za tretman otpadnih voda u dve opštine u Srbiji.

Ovim važnim projektom Ambasada Republike Slovenije daje podršku rešavanju problema otpadnih voda u Srbiji putem primene inovativnih rešenja baziranih na prirodi i prirodnim procesima. Ova rešenja se smatraju ekonomičnijim i održivijim u poređenju sa tradicionalnim tehnikama tretmana otpadnih voda.

U prvoj fazi projekta, stručni tim sa Fakulteta Futura će sprovesti detaljnu analizu i procenu potencijala za instaliranje ekosistemskih procesora na području dve opštine u Srbiji. Nakon toga, u narednoj fazi, biće odabrani najpogodniji lokaliteti za izgradnju ekosistemskih procesora.

Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju tretmana otpadnih voda u Srbiji  primenom rešenja zasnovanih na procesima u prirodnim ekosistemima.

Pozovite nas