Potpisan ugovor o saradnji FPE Futura i Insitut za multidisciplinarna istraživanja

Dana 15.5.2017. predstavnici FPE Futura na čelu sa dekanom Jordanom Aleksićem posetila je Insitut za multidisciplinarna istraživanja i obavila razgovor sa direktorom institute dr.  Sonjom Veljović i njenim saradnicima. Dogovorena je dugoročna saradnja u oblasti naučno-istraživačkog rada koja obuhvata teorijsku i praktičnu nastavu na doktorskih studijama, eksperimentalnu izradu master radova i doktorskih disertacija, organizaciju i realizaciju zajedničkih naučno-istrživčkih projekata, izrada prejekta Mikroremedijacije i uspostavljanje banke micelija gljiva Srbije.

Ovom prilikom potpisan je i ugovor o saradnji.

[st_gallery gallery=“8164,8163,8162,8161″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]