Potpisan memorandum o saradnji sa opštinom Dojran iz Severne Makedonije

Predsednik Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura profesor dr Jordan Aleksić i gradonačelnik Ango Angov potpisali su danas memorandum o saradnji između Fakulteta i opštine Dojran. Poptisivanju memoranduma je prethodio sastanak gradonačelnika Angova sa saradnicima sa jedne i predstavnika Fakulteta sa druge strane, među kojima su osim predsednika Saveta bili i profesori Mirjana Bartula, Svetozar Krstić i Dušan Mijović, kao i projekt menadžer Dušan Jakovljević.

Najvažnije teme o kojima je diskutovano i koje su rezultirale inovativnim predlozima i rešenjima unetim u memorandum su integralni ekoremedijacioni sistem sa monitoringom, strategija unapređenja upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima i decentralizovani sistem sakupljanja i tretmana otpadnih voda.

Polazeći od zajedničkih strateških opredeljenja za uspostavljanje i razvijanje saradnje, s ciljem razmene iskustava i znanja u oblasti životne sredine, kao i potrebi za intenziviranjem saradnje stvaranjem uslova za uspostavljanje partnerstva u zajedničkim programima i projektima, strane potpisnice Memoranduma uspostavile su zajedničke aktivnosti usmerene ka očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine na području opštine Dojran i Dojranskog jezera.

Pozovite nas