Poseta studenata II godine Elektrotehničkom institutu Nikola Tesla

U sredu, 20.4.2016. godine, u okviru praktične nastave iz predmeta Reciklažna industija, studenti II godine Fakulteta Futura, posetili su Elektrotehnički institut Nikola Tesla u Beogradu.

Studentima se pozdravnom rečju obratio direktor, dr Dragan Kovačević, nakon koga je dr Jelena Lukić, rukovodilac hemijske laboratorije održala predavanje na temu reciklaže transformatorskih ulja, načinima uklanjanja polihlorovanih bifenila (PCBa) iz transformatorskih ulja, o laboratorijskim probama i fazama detoksikacije, kao i o mobilnom postrojenju koje je patentirao Institut. Na kraju posete, studenti su imali priliku da obiđu Akreditovanu hemijsku laboratoriju Instituta, upoznaju se sa njenim praktičnim radom i analizama koje vrše.

[st_gallery gallery=“4838,4839,4840,4841,4842,4843″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas