POSETA STUDENATA I I II GODINE TE KOSTOLAC

Već četvrtu godinu za redom, u okviru praktičnog dela nastave za predmete Integralno upravljanje otpadom (II) i Industrijski i opasan otpad (I), a na inicijativu  profesora Doc. dr Zorana Vujovića, organizovana je jednodnevna poseta studenata Fakulteta Futura,  Privrednom društvu „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ d.o.o.

Studente  i predstavnike fakulteta primili su šef kabineta direktora Privrednog društva Termoelektrane i kopovi Kostolac Miloš Janković, i inženjer zaštite životne sredine Tatjana Stevanović  u svečanoj konferencijskoj sali, gde je uz srdačnu dobordošlicu studentima održano  predavanje o problematici otpada na bazi iskustava PD „TE – KO Kostolac“.
[st_gallery gallery=“1917,1918,1919″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Predavanje je obuhvatilo i teme emisije i imisije zagađujućih materija, kao i unapređenje sprečavanja zagađivanja ambijentalne okoline kontinuiranim monitoringom i budućim uređajem za odsumporavanje.
Nakon izlaganja studenti su obišli:

– Skladišta otpada gvožđa, otpadnih ulja, staklene vune i dr. gde im je takođe održano predavanje o načinu zbrinjavanja ove vrste otpada;

– Kopove PK Drmno (vidikovac PK Drmno),

– Termoelektanu Kostolac B, sa posetom kontrolnoj sobi i laboratoriji,

– Deponiju pepela i šljake na PK Ćirakovac, sa kraćim izlaganjem o sanitarnim merama koje se preduzimaju i načinu sprečavanja dalje diseminacije.

U okviru ove studijske posete organizovan je i obilazak arheološkog lokaliteta Viminacium, gde su studenti mogli da se upoznaju sa iskopinama ovog drevnog grada, posete muzej i novootvoreni mamut park u kome se nalaze ocuvani skeleti ovih praistorijskih gorostasa.

[st_gallery gallery=“1920,1921,1916″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Poseta predstavlja nastavak uspešne saradnje PD „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ d.o.o. i Fakulteta za Primenjenu Ekologiju “FUTURA“