Poseta studenata FPE Futura Zavodu za javno zdravlje

U ponedeljak, 16.11.2015. godine studenti treće godine  Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, posetili su Zavod za javno zdravlje u Beogradu.

Poseta je organizovana u okviru praktične nastave iz predmeta Ekotoksikologija. Sa studentima su ovom prilikom bili  predmetni profesor Dubravka Jovičić i asistent Srđan Aleksić, dok je domaćin ove posete bila dr Anka Cvetković.

Tokom posete studenti su se upoznali sa osnovnim metodama koje se primenjuju u cilju determinacije polutanata u medijima životne sredine, kao i toksina u prehrambenim namirnicama. Predstavljen je i princip rada gasne i tečne hromatografije, kao i značaj ovih metoda u očuvanju i zaštiti životne sredine.

Zavod za javno zdravlje Beograd, kao institucija sa kojom Fakuletet Futura ima višegodišnju saradnju, stoji na raspolaganju studentima za svaku vrstu pomoći u cilju istraživanja neophodnih za diplomske i master radove, kao i realizacije stručne prakse.

[st_gallery gallery=“3475,3474,3473″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]