Poseta studenata FPE Futura Obedskoj bari 

U sredu, 14. juna, studenti Master studija Integralno upravljanje prirodnim resursima – MENADŽMENT RESURSA  Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura posetili su Specijalni rezervat prirode Obedska bara. Cilj ove posete bila je realizacija nastavnih aktivnosti na predmetu  predmeta Očuvanje i unapređenje bioloških vrednosti i resursa.

Studenti su upoznati sa osnovnim karakteristikama Obedske bare, zonama zaštite, upravljanjem i budućim planovima za unapređenje ovog zaštićenog prirodnog dobra. Kao poseban zadatak u okviru polaganja ispita, studenti su, tokom boravka u Obedskoj bari uz pomoć zaposlenih radnika Vojvodina šuma, prikupili potrebne podatke o stanju bioloških reusursa, pretnjama i mogućnostima za integralni razvoj područja i svoje viđenje mogućnosti unapređenja očuvanja bioloških resursa Obedske bare predstavili predmetnom profesoru i upravniku Rezervata. Sagledavanje mogućnosti unapređenja stavljeno je u kontekst održivog ruralnog razvoja područja po principima teritorijalnog razvojnog pristupa i to za šumski, barski i livadski ekosistem područja, lovne i ribolovne resurse. Razmotreni su raznovrsni antropozoogeni uticaji i perspektiva razvoja ruralnog i ekoturizma, kao i drugi alternativni oblici ove ekonomske aktivnosti, koja predstavlja ključni faktor za ekonomsku održivost modela očuvanja ovog prirodnog dobra.

Studenti su obišli zaštićeno prirodno dobro peške i katamaranom, upoznajući se sa tipičnom vegetacijom područja, kao i zastupljenom faunom, na način kako se sa njim upoznaju školske ekskurzije, diksutujući pri tom o mogućnostima unapređenja obrazovnog i naučnog turizma. Tokom obilaska područja, studentima su predstavljene i ekonomske delatnosti lokalnog stanovništva i kontroverze u odnosu na napore da se zaštite biološke vrednosti područja. Grupa je  boravila u selima Obrež i Kupinovo, u kome je posetila crkvu Sv. Luke, najstariju pravoslavnu crkvu u Vovodini, ostatke srednjovekovne tvrđave Kupinik, poslednje utočište srpskih despota i tradicionalno domaćinstvo porodice Putnik, u kome se nalazi i sedište Turističke organizacije Opštine Pećinci. Domaćini su gostima predstavili tradicionalnu arhitekturu, zasnovanu na prirodnim materijalima iz neposrednog okruženja, kao najverodostojnije svedočanstvo vekovne održive veze prirode i čoveka na ovim prostorima.

Posetu sedištu Uprave rezervata, obilazak prirodnih i kulturnih znamenitosti organizovao je Aleksandar Janjatović, i sam student Master studija Integralno upravljanje pirodnim resursima. Zahvaljujemo se domaćinu i njegovim saradnicima, kao i Turističkoj organizaciji i lokalnim entuzijastima na otvorenosti, i spremnosti da prenesu dragoceno znanje, kao i na saradnji i gostoprimstvu u Obedskoj bari.

[st_gallery gallery=“8534,8516,8517,8518,8519,8527,8526,8524,8523,8522,8521,8533,8520,8528,8529,8530,8531,8532,8535″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas