POSETA STUDENATA FPE FUTURA GRADSKOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE

Dana 06.05.2015., studenti druge godine FPE Futura, u cilju realizacije nastavnih aktivnosti na predmetima Humana ekologija i Zaštita ugroženih vrsta, posetili su Gradski zavod za javno zdravlje.Tokom posete, studenti su obišli nekoliko akreditovanih laboratorija u okviru posebno organizovane Laboratorije za humanu ekologiju i ekotoksikologiju.
Dr Anka Cvetković i ostali zaposleni, upoznali su studente sa radom laboratorije za gasnu hromatografiju, laboratorije za tečnu hromatografiju i laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja pijaće vode i životnih namirnica, sedimenta, zemljišta, vazduha i otpada.
[st_gallery gallery=“1902,1901,1903″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Studenti su imali priliku da saznaju kako se vrši uzorkovanje, prijem, evidentiranje i skladištenje uzoraka, koje metode istraživanja se koriste u svakoj od navedenih laboratorija i kojim instrumentima se vrše zahtevane analize.
U okviru laboratorije za gasnu hromatografiju, dr Anka Cvetković je studentima detaljno objasnila način rada gasnog hromatografa sa masenim spektrometrom koji se koristi za određivanje tragova pesticida u hrani biljnog porekla. Osim ovog, studenti su upoznati i sa načinom rada gasnih hromatografa koji se koriste za određivanje organskih jedinjenja u vodi, zemljištu, sedimentu i otpadu, kao i gasnog hromatografa za određivanje poluisparljivih organskih jedinjenja.
U okviru laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja pijaće vode, studentima je objašnjeno na koji način se vrši kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće iz JKP „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“, a u cilju zaštite zdravlja stanovništva.
Ova poseta predstavlja nastavak uspešne saradnje Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i Gradskog zavoda za javno zdravlje.

[st_gallery gallery=“1898,1899,1900″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Njih dvoje su učenicima na slikovit način predstavili fenomene prirodnog hazarda, prikazali velike katastrofe u svetu, uzroke klimatskih promena i uticaj promene klime na živi svet. U okviru radionice učenici su saznali više i o mogućnostima smanjenja zagađenja i emisije štetnih gasova, kao osnovnih preduslova za ublažavanje klimatskih promena. U tu svrhu učenicima je prezentovan i desetominutni animirani film posvećen ovoj temi koji je za ovu svrhu prevod uradila Danica Zdravković. Tokom radionica učenici obe škole bili su vrlo aktivni i zainteresovani za pitanja vezana za životnu sredinu, a podeljena im je i anketa koju su osmislili studenti.