Poseta studenata FPE Futura Gradskom zavodu za javno zdravlje

Dana 09.05.2017., studenti druge godine FPE Futura,posetili su Gradski zavod za javno zdravlje.  u cilju realizacije nastavnih aktivnosti na predmetu Humana ekologija, Tokom posete, studenti su obišli nekoliko akreditovanih laboratorija u okviru posebno organizovane Laboratorije za humanu ekologiju i ekotoksikologiju.

Dr Anka Cvetković i ostali zaposleni, upoznali su studente sa radom laboratorije za gasnu hromatografiju, laboratorije za tečnu hromatografiju i laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja pijaće vode i životnih namirnica, sedimenta, zemljišta, vazduha i otpada.

Studenti su imali priliku da saznaju kako se vrši uzorkovanje, prijem, evidentiranje i skladištenje uzoraka, koje metode istraživanja se koriste u svakoj od navedenih laboratorija i kojim instrumentima se vrše zahtevane analize.

U okviru laboratorije za gasnu hromatografiju, dr Anka Cvetković je studentima detaljno objasnila način rada gasnog hromatografa sa masenim spektrometrom koji se koristi za određivanje tragova pesticida u hrani biljnog porekla. Osim ovog, studenti su upoznati i sa načinom rada gasnih hromatografa koji se koriste za određivanje organskih jedinjenja u vodi, zemljištu, sedimentu i otpadu, kao i gasnog hromatografa za određivanje poluisparljivih organskih jedinjenja.

U okviru laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja pijaće vode, studentima je objašnjeno na koji način se vrši kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće iz JKP „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“, a u cilju zaštite zdravlja stanovništva.

Ova poseta predstavlja nastavak uspešne saradnje Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i Gradskog zavoda za javno zdravlje. 

[st_gallery gallery=“8142,8143,8144,8145″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]