Poseta Rudniku olova i cinka u Gornjem Milanovcu

Predsednik saveta Fakulteta Futura, prof. dr Jordan Aleksić posetio je Rudnik olova i cinka u Gornjem Milanovcu, gde je razgovarao o mogućnosti projektne saradnje sa predstavnicima rudnika. Najvažnija tema o kojoj je diskutovano bila je realizacija projekta integrisanog sistema upravljanja rudničkim otpadnom vodama primenom „veštačke inteligencije“.

Pozovite nas