Poseta predstavnika FPE Futura Centru za stručno usavršavanje u Šapcu

 U sredu, 12.7.2017. godine predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura posetili su Centar za stručno usavršavanje u Šapcu. Tom prilikom dekan Fakulteta Futura, profesor dr Jordan Aleksić, razgovarao je sa novim direktorom Centra za stručno usavršavanje, Brankom Filipovićem.

Tokom sastanka usaglašeni su ciljevi za zajedničke akcije Fakulteta i Centra koje uključuju nastavak saradnje na izradi projektnih aplikacija, kao i tematski okviri pomoću kojih su definisani dalji koraci za razvoj obe institucije.

Pozovite nas