Poseta Dojranu

Projektni tim Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ boravio je u studijskoj poseti Dojranu, povodom pomoći u rešavanju problema kvaliteta vode Dojranskog jezera, zajedno sa predstavnicima renomirane mađarske kompanije „Szabadics“ koja je uspšno rešila problem kvaliteta čuvenog jezera Balaton u Mađarskoj. Tokom trodnevnog boravka održani su sastanci sa gradonačelnikom Dojrana i državnom sekretarkom Ministarstva životne sredine Republike Makedonije, g-đom Anom Petrovskom. Sastancima je prisustvovao i ataše ambasade Republike Mađarske u Republici Severnoj Makedoniji.

Na sastancima je istaknuto da resorno ministarstvo Severne Makedonije završava studiju valorizacije Dojranskog jezera, nakon koje će se zonirati područje i definisati strateški i planski ciljevi razvoja. Stručnjaci Fakulteta „Futura“ će predložiit program hitnih intervencija i investicione programe koji će biti osnov za animaciju IPA fondova EU i drugih finansijskih institucija, u čemu će pomoći Republika Mađarska, u duhu proširenja regionalne saradnje. 
Predloženo je produbljivanje saradnje, uspostavljanje kontakta Fakulteta sa naučnim i stručnim institucijama obe zemlje i potpisivanja memoranduma o razumevanju.
Na poziv predstavnika fakulteta, državna sekretarka Ana Petrovska i najviši predstavnici opštine Dojran posetiće Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ narednog meseca, kada će se razgovarati i o drugim oblicima saradnje, kao što je uspostavljanje EDIT centra u Dojranu, školovanje odgovarajućih, a nedostajućih kadrova ne samo iz ove opštine, već i iz drugih delova Republike, posebno u oblasti održivog korišćenja biomase, cirkularne ekonomije, inovacija, razvoja područja, održivog ribarstva, zaštite biodiverziteta i sl.
[st_gallery gallery=“12421,12422,12423,12424″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]
 
Pozovite nas