Podrška Evropske banke za obnovu i razvoj inovacionom projektu Future

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržala je zajednički inovacioni projekat Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Građevinskog Fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i firme Transkop doo, pod nazivom „Inovativni razvoj niskokarbonskih građevinskih materijala na bazi energetskih useva Miscanthus X Giganteus.  

Zbog konkretno predloženih mera i ciljeva za postizanje smanjenja emisije ugljen-dioksida u atmosferu, direktno pozitivno utičući na adaptaciju na klimatske promene, Evropska banka za obnovu i razvoj je prepoznala inovativni koncept projekta i donela odluku da podrži njegovu realizaciju.

Pozovite nas