’Otočki Virovi – vrata spačvanskog basena’

Poseta Bioekološko-edukativnom centru ’Otočki Virovi’ – Republika Hrvatska

[st_gallery gallery=“17908,17907″ size=“full“ columns=“2″ lightbox=“yes“]

Na poziv uglednog šumarskog stručnjaka i naučnog radnika iz Republike Hrvatske, dr Darka Beuka, u utorak, 30. avgusta ove godine obavljena je poseta predstavnika Fakulteta za primenjenu ekologiju ’Futura’ Univerziteta Metropolitan Beograd, doc. dr Marine Vukin; Bioekološko-edukativnom centru ’Otočki Virovi’ u Republici Hrvatskoj. Projekat izgradnje ovog jedinstvenog objekta sufinansirao je Evropski fond za regionalni razvoj. Centar je pod upravom Grada Otoka Vukovarsko-srijemske županije. Spačvanski  kompleks šuma, u okviru kojega je formiran ovaj centar, predstavlja deo ekološke mreže zemalja članica Evropske unije Natura 2000. Lociran u srcu Slavonije, Centar prati nove trendove koji obuhvataju ekosistemske usluge šuma i prirodnih područja, sa težištem na edukativnim, nastavnim i naučno-istraživačkim funkcijama šuma te ekoturizmu. Centar poseduje multimedijalnu salu sa najsavremenijom interaktivnom opremom i edukativnim sadržajima, izletnički brod na solarni pogon, prateće sportske rekvizite, wellness- i fitness-prostore, restoran i smeštajne kapacitete.

U predstavljanju ovog izuzetnog odredišta, dr Beuk je ukazao na osnovne karakteristike najveće celovite i jedinstvene šume hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Evropi : ’U šumarstvu Republike Hrvatske, područje spačvanskog basena zauzima izvanredno mesto. Njegove glavne karakteristike ogledaju se u činjenici da je to najveći kompleks nizijskih šuma Evrope, na površini od 40.000 hektara, sa prepoznatljivim kvalitetom drvnih sortimenata na svetskom tržištu. Radi se, naravno, o čuvenoj slavonskoj hrastovini… Tako će na istoku Hrvatske, ukazujući na dugovečnost i dragocenost ove autohtone drvenaste vrste, narod opisati svoj slavonski hrast:

’Stotinu godina raste,

stotinu godina živi i stotinu godina umire…’ .

Istovremeno, ekološki učinci ovih šuma nekoliko puta su veći od njihovog ekonomskog značaja. Tokom vegetacionog perioda, odrasla šuma hrasta lužnjaka troši nekoliko hiljada tona vode po hektaru, i tu količinu ispušta u vazduh, što jedinstveni šumski kompleks Spačve čini i ogromnim rezrevoarom vode. Naravno, ovo je samo deo ekoloških potencijala ovog pravog prirodnog fenomena.’

Na ovom području nalazi se i ’Poseban rezervat šumske vegetacije Lože’, u kojemu rastu zadivljujući primerci hrasta lužnjaka, dostižući dimenzije prsnog prečnika preko 2,5 metara i visine preko 50 m. Ovo zaštićeno prirodno dobro prostire se na površini od stotinu hektara i na njemu je postavljena trajna ogledna površina u okviru UNESCO programa MAB (’Čovek i biosfera’), ističući važnost uspostavljanja ravnoteže između očuvanja biološke raznolikosti i razvojnih potreba lokalnih zajednica.

dr Darko Beuk, istaknuti šumarski stručnjak i nekadašnji  generalni direktor JP ’Hrvatske šume’ Zagreb sa doc. dr Marinom Vukin

Pozovite nas