OSNOVNE STUDIJE – RASPORED I PRIJAVA ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

Junski ispitni rok 2020. zakazan je za period od 15.6. do 17.7.2020.
S obzirom da aprilski ispitni rok, prema preporuci Ministarstva, nije održan Fakultet će organizovati najpre ispite predviđene za aprilski ispitni rok u nedelji od 15.6. do 19.6. praćeno ispitima zakazanim za junski ispitni rok počev od 22.6.2020. Ispitne prijave studenata koji su se prijavili za aprilski ispitni rok ostaju na snazi (pa oni ne moraju ponovo prijavljivati te ispite). Osim ove činjenice, studenti koji su prijavili ispite u aprilskom ispitnom roku, u slučaju da ih ne polože u prvom terminu, neće morati ponovo da ih prijavljuju u junskom roku već će moći da izađu na bilo koji od dva preostala termina.
Da biste uspešno prijavili ispite potrebno je da se ulogujete preko fakultetskog mejla i pratite link za prijavu ispita koji se nalazi na sledećoj internet stranici: LINK. Pošto to učinite, izaberite godinu na kojoj prijavljujete ispite, popunite Vaše lične podatke (broj indeksa, ime i prezime) i štiklirajte predmete sa ponuđene liste. Poslednji korak je da priložite uplatnicu kojom dokazujete plaćanje nadoknade za prijavu ispita posle čega sledi finalno slanje prijave. Kada ispunite sve korake, na vaš fakultetski mejl (preko kojeg ste se logovali) dobićete potvrdu da ste prijavili ispite. Preko ovog mejla moguće je da izvršite promenu u prijavi, ukoliko ste negde pogrešili.
Svaki ispit koji prijavljujete morate unapred platiti 500 dinara. Uplatnica se popunjava na sledeći način:

POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA:
1) Vodite računa da unesete sve tačne podatke jer će se na osnovu onoga što vi unesete (broj indeksa, ime i prezime) biti formirani ispitni spiskovi.
2) Ukoliko prijavljujete ispite iz dve različite godine studija, potrebno je da načinite dve različite prijave ispita (za svaku godinu posebno). U tom slučaju potrebno je razdvojiti i uplate za nadoknadu ispita na dve uplatnice i svaku priložite uz odgovarajuću prijavu.
3) Ukoliko želite da prijavite neki od ispita koji se ne nalazi na listi ponuđenih predmeta (na njoj se nalaze samo predmeti koji su bili aktivni u akademskoj 2019-2020. to morate učiniti malo drugačijom procedurom. Prijavljivanje ovakvih ispita se vrši slanjem skenirane ili fotografisane uplatnice kojom dokazujete plaćanje uz naziv predmeta u tekstu mejla na e-mail osnovne.studije@futura.edu.rs.
Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze predviđene Ugovorom o studiranju ne mogu pristupiti polaganju ispita.
Poslednji rok za prijavu ispita je 5.6.2020. godine u 23:59h. Ispitni spiskovi će biti formirani do 10.6.2020. Pošto ispitni spiskovi budu formirani oni će biti prosleđeni svim studentima da pogledaju da li su uspešno prijavili ispite i da, ukoliko nešto nije izvršeno kako treba, imaju vremena da nam skrenu pažnju da uklonimo nedostatke.
Studenti koji ne izmire svoje obaveze prema Fakultetu, bilo da je to neizmirenje finansijskih obaveza predviđenih Ugovorom o studiranju, nepreuzimanje poručene literature ili nepotpisivanje ugovora o obnovi ispita (važi za studente koji su odslušali sve četiri godine) biće obeleženi posebnom bojom u spiskovima i neće moći da polažu ispite dok ne reše pitanje zbog kojih imaju zabranu.
NAKNADNE PRIJAVE ISPITA:
Sve naknadne prijave vrše slanjem skenirane ili fotografisane uplatnice kojom dokazujete plaćanje uz naziv predmeta u tekstu mejla na e-mail milos.nikolic@futura.edu.rs uz izuzetak da se svaki ispit plaća 1000 dinara.
VAŽNA NAPOMENA: Studenti koji ne izmire finansijske obaveze na vreme i koji zbog toga dobiju zabranu prijave ispita neće moći da uplatom na sam dan ispita pristupe ispitu. Da biste naknadno bili upisani u spisak neophodni je najmanje 48 sati pre termina ispita poslati fotografisane uplatnice koje dokazuju izmirenje dugova prema školarini i nadoknadu za naknadnu prijavu ispita (u iznosu od 1000 dinara po ispitu).
Dodatne napomene:
• U junskom ispitnom roku imate dva termina za ispite koji ste slušali u letnjem semestru i imate pravo izlaska na oba termina, odnosno ako padnete (ili ne izađete) u prvom terminu imate pravo izlaska i u drugom terminu.
• Za ispite iz zimskog semestra postoje tri termina (jedan termin zaostao iz aprilskog roka i dva regularna termina iz junskog roka) i imate pravo izlaska na sva tri termina, odnosno ako padnete (ili ne izađete) u prvom ili drugom terminu imate pravo izlaska u narednim terminima.
• Studenti koji prenose ispite iz ranijih semestara studiranja NE MOGU polagati ni jedan od tih ispita ako pre toga nisu potpisali Ugovor o obnovi ispita u kancelariji koordinatora za osnovne studije.
Raspored ispita pogledajte ovde

Pozovite nas