OSNOVNE STUDIJE – RASPORED I PRIJAVA ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Aprilski ispitni rok 2021/2022. zakazan je za period od 15.4.2022. do 21.4.2022. 

Mehanizam i procedura prijave ispita je identična kao i prethodne godine. Potrebno je da se ulogujete preko fakultetskog mejla i pratite link za prijavu ispita koji se nalazi na sledećoj internet stranici: link. Pošto to učinite, izaberite godinu na kojoj prijavljujete ispite, popunite Vaše lične podatke (broj indeksa, ime i prezime) i štiklirajte predmete sa ponuđene liste. Poslednji korak je da priložite fotografiju uplatnice kojom dokazujete plaćanje nadoknade za prijavu ispita posle čega sledi finalno slanje prijave. Kada ispunite sve korake, na vaš fakultetski mejl (preko kojeg ste se logovali) dobićete potvrdu da ste prijavili ispite. Preko ovog mejla moguće je da izvršite promenu u prijavi, ukoliko ste negde pogrešili.

Svaki ispit koji prijavljujete morate unapred platiti 500 dinara. Ukoliko prijavljujete više ispita sa iste godine studija ne morate za svaki ispit popunjavati posebnu uplatnicu već na jednoj uplatite za sve ispite. Uplatnica se popunjava na sledeći način:

POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA:

1) Vodite računa da unesete sve tačne podatke (da ime i prezime napišete velikim slovima, da tačno navedete broj indeksa, da koristite latinične fontove č, ć, š, ukoliko pišete latinicom…) jer će se na osnovu onoga što vi unesete (broj indeksa, ime i prezime) biti formirani ispitni spiskovi.

2) Ukoliko prijavljujete ispite iz dve različite godine studija, potrebno je da načinite dve različite prijave ispita (za svaku godinu posebno). U tom slučaju potrebno je razdvojiti i uplate za nadoknadu ispita na dve uplatnice i svaku priložite uz odgovarajuću prijavu.

3) U aprilskom ispitnom roku možete prijaviti samo ispite koji su realizovani u zimskom semestru 2021/2022.

Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze predviđene Ugovorom o studiranju ne mogu pristupiti polaganju ispita.

Poslednji rok za prijavu ispita je 7.4.2022. godine u 23:59h i neće biti produžavan. Ispitni spiskovi će biti formirani do 10.4.2021. Pošto ispitni spiskovi budu formirani oni će biti prosleđeni svim studentima da pogledaju da li su uspešno prijavili ispite i da, ukoliko nešto nije izvršeno kako treba, imaju vremena da nam skrenu pažnju da uklonimo nedostatke.

Studenti koji ne izmire svoje obaveze prema Fakultetu, bilo da je to neizmirenje finansijskih obaveza predviđenih Ugovorom o studiranju, nepreuzimanje poručene literature ili nepotspisivanje ugovora o obnovi ispita (važi za studente koji su odslušali sve četiri godine) biće obeleženi posebnom bojom u spiskovima i neće moći da polažu ispite dok ne reše pitanje zbog kojih imaju zabranu.

VAŽNA NAPOMENA (NAKNADNE PRIJAVE ISPITA):

Studenti koji ne izmire finansijske obaveze na vreme i koji zbog toga dobiju zabranu prijave ispita neće moći da uplatom na sam dan ispita pristupe ispitu.

Naknadne prijave ispita biće omogućene samo 12.4.2021. i vrše se slanjem skenirane ili fotografisane uplatnice kojom dokazujete plaćanje uz naziv predmeta u tekstu mejla na e-mail jovana.nikolic@futura.edu.rs uz izuzetak da se svaki ispit plaća 1000 dinara. Prijave poslate van ovog termina neće biti uvažene.

MESTO ODRŽAVANJA ISPITA: Ukoliko ne bude novih smernica i preporuka Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, ispiti će biti realizovani u prostorijama Fakulteta na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219 poštujući sve epidemiološke mere.

RASPORED ISPITA pogledajte ovde.

Pozovite nas