ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „STRATEGIJA UTICAJA KLIMATSKIH PROMENA NA INTERAKCIJUEKOSISTEMSKIH USLUGA U KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU ŠUMSKIM RESURSIMA BEOGRADA“

Radionica za predstavnike zainteresovanih strana u okviru projekta “Strategija uticaja klimatskih promena na interakciju ekosistemskih usluga u korišćenju i upravljanju šumskim resursima Beograda”, koji realizuju Institut za šumarstvo, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura održana je 11. maja 2021. godine u prostorijama Instituta za šumarstvo. Posle uvodnog obraćanja predstavnika Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda profesorka, sa Fakulteta Futura, dr Sunčica Vještica predstavila je Ekosistemske usluge, klimatske promene i regionalne klimatske modele, kao i mogućnost adaptacije šumskih ekosistema na klimatske promene. Direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, prof. dr Jonel Subić predstavio je metode vrednovanja ekosistemskih usluga dok su profesorka dr Mirjana Bartula sa Fakulteta Futura i Anđelka Jevtović iz JP Srbijašume održale radionicu u grupama za sve zainteresovane strane koja je uključila definisanje vizije, strateškog cilja i specifičnih ciljeva.

Pozovite nas