Održana Međunarodna naučna konferencija Ekološko unapređenje devastiranih lokacija u funkciji održivog razvoja

Međunarodna naučna konferencija „Ekološko unapređenje devastiranih lokacija u funkciji održivog razvoja“ održana je 29 i 30. septembra 2014. god. Fakultet za primenjenu ekologiju Futura  Univerziteta Singidunum, u suorganizaciji sa Unijom ekologa UNEKO i Zelenom Komorom Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministrstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizovao je ovu konferenciju sa ciljem da se omogući ekspertima, istraživačima, privrednicima i studentima svih nivoa studija koji se bave ekologijom i zaštitom životne sredine sa specifičnih aspekata razmena iskustava dobrih praksi i ideja za dalji razvoj koji će obezbediti održivost kroz sinergiju  prirodno-matematičkih, tehnoloških i društveno-humanističkih znanja i veština. Skup je organizovan u okviru IV faze aktivnosti   na projektu „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroekoloških useva“ (TR 31078) koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i JP Elektroprivreda Srbije, kao korisnik rezultata istraživanja. Konferencija je počela plenarnim izlaganjima učesnika iz Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine; rad je nastavljen kroz  četiri tematske oblasti:

  • identifikacija ekološkog statusa devastiranih lokacija;
  • zelene tehnologije remedijacije devastiranih lokacija;
  • socioekonomski činioci revitalizacije devastiranih lokacija i
  • intersktorske integracije.

Završna aktivnost je bio Okrugli sto na kome su predstavljene nove projektne aktivnosti:

  • Revitalizacija topčiderske reke biloškim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda
  • Degradacioni procesi u akumulaciji HE Đerdap
  • Studija rasprostranjenja i dinamike makrofitkse vegetacije u akumuacijama Đerdap I i II
  • Scenarija potapanja za gradove: Šabac, Sremska Mitrovica, Novi Sad.

Na konferenciji je saopšteno preko 50 naučnih i stručnih radova a ukupan broj učesnika, iz 9 država,  je bio oko 70.

Zbornik radova
[st_gallery gallery=“6257,6258,6259,6260,6261,6262″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas