Održana konferencija „EKOREMEDIJACIJA I EKONOMSKA VALORIZACIJA VODNIH RESURSA – MODELI I PRIMENA“

Konferencija pod nazivom: ,,Ekoremedijacija i ekonomska valorizacija vodnih resursa – Modeli i primena” je sedma naučna nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem. Konferencija je održana u terminu od 04. do 05. oktobra 2018. godine u Institutu SUPERLAB, u Beogradu (Vrčinu), u Republici Srbiji.

Nosilac organizacije je Fakultet za primenjenu ekologiju Futura u saradnji sa Institutom SUPERLAB, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Fokus ovogodišnje konferencije je bio na vodnim resursima, odnosno na oblastima ekoremedijacije i na ekonomskoj valorizaciji vodnih resusa. Glavne teme skupa su bile: Biotehnološke inovacije za tretman upotrebljenih voda, Biološki tretman otpadnih voda, Monitoring i uticaj zagađenja na izvorištu, Procena rizika zagađenja vodnih resursa, Valorizacija vodnih resursa u zavisnosti od primene.

Načini prezentovanja su bili u vidu plenarnih predavanja, oralnih prezentacija i poster prezentacija. Zvanični jezik konferencije je bio: srpski i engleski jezik.

Značaj konferencija se ogleda u afirmaciji inovativnih rešenja, koja su efikasna i efektivna rešenja, koja imaju primenu u zaštiti i unapređenju tretmana vodnih resursa.

Konferencija je svojim programom pružila učesnicima aktuelna naučna i stručna saznanja iz oblasti primenjenje ekologije, biotehnologije, bioremedijacije i održivog upravljanja vodnim resursima.

Konferencija se oslanjala na prethodne naučne skupove realizovane u toku 2016. godine od strane Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura pod nazivom: ,,Inovacioni modeli ekosistemskog inženjerstva i ekološke i socijalne inovacije – Izazovi primenjenih nauka“. Konferencija je imala oko 70 – tak učesnika ekologa, inženjera, tehnologa, biotehnologa, hemičara, ekonomista, kao i studenata iz cele zemlje i regiona.

Na ovoj konferenciji, prikazani su rezultati Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura sa projekta koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pod nazivom: ,,Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“.

U petak, 05. oktobra, za studente Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, bila je organizovana radionica iz oblasti ekoremedijacije i ekonomske valorizacije vodnih resursa.

[st_gallery gallery=“11243,11242,11240,11241,11244,11245,11247,11237,11236,11238,11239,11246″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

[st_gallery gallery=“11201,11203,11229,11228,11226,11227,11204,11206,11202,11207″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas