Održana Druga mediteranska letnja škola održivog razvoja i bioekonomije

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura bio je jedan od organizatora i aktivni učesnik Druge mediteranske letnje škole održivog razvoja i bioekonomije.

Posle organizovanja Prve letnje škole koja je u periodu od 9. do 12. jula 2019. godine bila održana u Solunu pokrenuta je priča o stvaranju balkanskog klastera za bioekonomiju a Fakultet je bio jedan od inicijatora istog.

Ove godine, u novonastalim okolnostima zbog pandemije virusa COVID-19, Druga letnja škola bioekonomije održana je u digitalnom formatu, preko zoom platforme, u periodu od 8. do 10. septembra 2020.

Cilj Druge mediteranske letnje škole održivog razvoja i bioekonomije je da istakne potencijale i osobenosti ove regije kako bi učesnicima bile prikazane perspektive i izazovi ovog novog koncepta.

Pozovite nas