ODRŽAN SASTANAK POVODOM SARADNJE FAKULTETA FUTURA I USTANOVE ,,KOSTA NOVAKOVIĆ”

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i direktorka Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost Vesna Nikitović, održali su sastanak 7. februara 2019. godine, u Beogradu. Povod za sastanak predstavljalo je uspostavljanje buduće saradnje u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja. Direktorka Vesna Nikitović je u svojoj poseti obišla Institut Futura, zgradu Fakulteta, kao i Ogledno polje i ekološku učionicu u Spomeniku prirode Bojčinska šuma.

Neformalni vid obrazovanja podrazumeva specijalističke kurseve Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i Menadžment zaštićenih prirodnih dobara, stručno usavršavanje nastavnika u školama, stručno usavršavanje predstavnika lokalnih zajednica, sa akcentom na profesionalno usavršavanje eksperata u oblasti primenjene ekologije. Čačak ima potencijal da postane centar za ekološku edukaciju mladih zbog svojih kapaciteta, geografskog položaja i strateških ciljeva, korišćenjem savremenih tehnoloških i digitalnih mogućnosti. Postoji mogućnost da se neformalni oblici obrazovanja prilagode i zainteresovanim osoba sa lakšim invaliditetom.

U najavi je projektna saradnja između spomenutih ustanova u oblasti životne sredine i njene zaštite, sa mogućim povezivanjem grada Kraljeva i Vrnjačke Banje. Takođe, definisaće se akcije u vidu ekoloških kampova, letnjih škola i ermakcija (ERM-ekoremedijacione tehnologije i aktivnosti). Ideja je da se izradi Akcioni plan za 2019. godinu i da se održi promotivni skup, sa temom inovativnosti, na kojem će se promovisati ideja.

Sastanak je završen u Bojčinskoj šumi, gde je direktorka Vesna Nikitović imala priliku da poseti Ogledno polje Fakulteta Futura i ekološku učionicu.

[st_gallery gallery=“12015,12014,12013″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas