Održan sastanak naučno-projektne grupe „Ekonomija životne sredine“

Na sastanku  naučno-projektne grupe „Ekonomija životne sredine“ održanom na Fakultetu Futura 18. juna 2018. dekan Fakulteta prof. dr Jordan Aleksić, predstavio je osnove koncepta EKOLOŠKOG INOVACIONOG INVESTICIONOG PROGRAMA (EIIP)  istakavši pri tom da je ovo konkretizacija mogućeg programa implementacije za grad Kraljevo, ali i nova orijentacija naučne i projektno-inovacione aktivnosti Fakulteta u budućnosti, imajući u vidu promenjene okolnosti u sferi ekonomije, investicionih kapaciteta lokalnih zajednica i funkcionalnih modela saradnje javno-privatnog partnerstva. 

Fakultet, po oceni profesora Aleksića, mora da napravi značajan iskorak u projektnim aktivnostima (naučnim, stručnim i primenjenim), jer logika zainteresovanosti za konkretne oblike saradnje mora da bude predominantna u odnosu na postojeće status quo stanje i da ponudi nove programske modele.

Fakultet će potencirati značaj partnerstva i projektnog istraživanja, zato što veruje u koncept svojih sadašnjih i budućih inovacionih potencijala, ali i u lokalni investicioni kapacitet.

Profesor Aleksić je izložio EIIP za grad Kraljevo, koji počiva na revitalizaciji, ekološkom redizajnu, ekosistemskog procesora naselja Vitanovac, čiji bi partneri, pored grada Kraljeva i Fakulteta Futura, bili Šumarska škola iz Kraljeva i JKP Vodovod Kraljevo.

Programske osnove “Zelenog lavirinta” i logističkog centra “Bioenergo”, ocenjene su, od strane učesnika skupa, kao konkretan inovacioni iskorak, za koji su uvereni da će biti implementirani u skoroj budućnosti.

Dogovoreno je da se  Pripremi Program i šira elaboraciju EEIP za grad Kraljevo, koji će biti predstavljen upravnim i poslovodnim strukturama Grada Kraljeva u četvrtak 21. juna 2018.

[st_gallery gallery=“10716,10717″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]