Održan okrugli sto „Integrativna ekonomija“

U subotu 23. septembra 2017. godine na brodu Futura održan je okrugli sto „Integrativna ekonomija“  u okviru istoimenog projekta, a povodom pokretanja novog studijskog programa osnovnih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura pod nazivom Ekološka ekonomija. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici javnog i privatnog sektora, obrazovnih institucija i organizacija civilnog društva.  Prisustvovali su: gospodin Dražen Deranja, predsednik Evropskog Klastera Alpe Adria Pannonia, mr Jasna Čordaš, predsednik Bio Alpe Adria Panonia, Stela Strsoglavec, dipl.inž. predsednik udruženja „Eduka humana“, mr Tatjana Marković Topalović, profesorka fizike u srednjoj Medicinskoj školi u Šapcu i jedan od autora Parka nauke, direktor Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar Slađana Ristić, mr Radomir Mandić, savetnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije i predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

U toku izlaganja i diskusije naglašeno je da je integrativna ekonomija nova misao i nova etika ekonomije, kao i da je ekologija nauka o ekonomiji prirode. Učesnici su zaključili da se nastavak projekta „Integrativna ekonomija“ realizuje kroz formiranje fokus grupa, koje bi odgovorile na anketu formiranu na osnovu test upitnika, koji je sproveden tokom realizacije projekta „Zelena ekonomija – izazovi i mogućnosti“.

Pre početka skupa na brodu Futura održani su ispit za studente IV godine Fakulteta za primenjenu ekologiju iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada i javna odbrana diplomskog rada. Student Petar Zumberović odbranio je diplomski rad pod nazivom ,,Zaštita i unapređenje populacije mladice u toku reke Drine“ i stekao zvanje Diplomirani analitičar zaštite životne sredine. Članovi komisije su bili dekan FPE Futura prof. dr Jordan Aleksić, predsednik komisije i prof. dr Jelena Milovanović, mentor. Odbrana je bila javnog karaktera. Nakon završene obrane zaključeno je i inicirano da student Petar Zumberović u okviru inkubatora FPE Futura osnuje start-up firmu „Genetsko-reproduktivni centar mladice“.     

 [st_gallery gallery=“9137,9138,9139,9140,9141,9142,9143,9144,9145″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]   

Pozovite nas