Održan jednodnevni seminar o unapređenju nastavnog procesa

U sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura 26.9.2017. godine dekan Fakulteta prof. dr Jordan Aleksić održao je jednodnevni seminar o unapređenju nastavnog procesa i realizacije predmeta u zimskom semestru akademske 2017/18. godine. Posebna pažnja je posvećena konceptualizaciji predmeta koji će biti realizovani kroz specijalističke kurseve. Studenti prve godine studija će predmete Informatika i Upravljenje resursom otpada imati u okviru zajedničkog specijalističkog kursa tokom kojeg će steći primenjena znanja, kao i veštine za korišćenje određenih IT alata. Prema sličnom modelu, na drugoj godini osnovnih studija studenti će integrisati znanja u jedan specijalistički kurs koji će obuhvatiti predmete Upravnjenje vodnim resursima i Fizičko zagađivanje životne sredine. Studenti četvrte godine će pohađati kurs Upravljanje projektom zaštite životne sredine tokom kojeg će steći ključne kompeticije za pisanje, realizaciju i monitoring projekata. Seminaru su prisustvovali profesori i asistenti Fakulteta Futura zaduženi za realizaciju nastavnih predmeta u zimskom semestru 2017/18. godine.

[st_gallery gallery=“9156,9155,9154,9153″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas