U petak, 25. januara 2019. godine, predstavnice Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, doc. dr Ivana Jelić i Koordinator Centra za karijerno vođenje studenata Nikoleta Cesnak, održale su javni čas u Tehničkoj školi ,,23. Maj“ u Pančevu. Đacima završne četvrte godine smera Tehničar za zaštitu životne sredine i Tehničar za reciklažu predstavljena je važnost ekološke edukacije u borbi protiv ekoloških problema. 

Doc. dr Ivana Jelić je predstavila značajnosti obeležavanja Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine, značajnost ekološke edukacije i njene reforme kroz predstavljanje aktivnosti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura u saradnji sa drugim institucijama.

Koordinator Centra za karijerno vođenje studenata Nikoleta Cesnak je predstavila aktivnosti i značaj Centra za karijerno vođenje studenata. Đacima Tehničke škole ,,23. maj” prikazani su smerovi Osnovnih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura sa osvrtom na način upisa, način studiranja, sa prikazom strukture programa i predmeta. Posebna pažnja je bila posvećena ekološkoj ekonomiji i važnosti reforme postojeće ekonomije društva. Potom je održana prezentacija u oblasti Cirkularne ekonomije pod nazivom: ,,Analiza uticaja neadekvatnog upravljanja plastičnim otpadom na zagađenost mora i okeana ”, gde je đacima prikazan negativan uticaj plastičnog otpada na živi svet vodenih ekosistema, tzv. dubokih voda i mogućnosti kvalitetnijeg upravljanja otpadom kao sekundarnog resursa Istaknuta je važnost zatvaranja petlje u procesu upravljanja otpadom i ostvarianja očuvanja životne sredine i živih bića, sa mogućnostima postizanja profita i ostvarivanju konkuretnih proizvoda na tržištu. Đacima je, takođe, prikazan i motivacioni snimak Kena Robinsona.  

U interaktivnom delu sa đacima, doc. dr Ivana Jelić i Koordinator Centra za karijerno vođenje studenata Nikoleta Cesnak, su predstavile aktivnosti studenata Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura u raznim ekološkim edukativni kampovima na Velikom ratnom ostrvu i u Bojčinskoj šumi, kao i o uključivanju studenata u aktivnosti letnje škole, gde je ostvarena saradnja sa Grčkom (Atinom). Đaci su iskazali zainteresovanost da budu učesnici u budućim ekološkim kampovima i aktivnostima koje sprovodi Fakultet za primenjenu ekologiju Futura.

Tehnička škola ,,23. Maj” u Pančevu je u skorijem periodu sarađivala sa NIS-om – Rafinerijom nafte u Pančevu.

Rezultati saradnje sa NIS – om su sledeći:

U okviru prvog projekta ,,Energija znanja”, formiran je novi obrazovni profil pod nazivom: ,,Tehničar za preradu nafte i gasa”, koji đaci ove škole uspešno realizuju, školske 2018/2019. godine. Novi obrazovani profil ,,Tehničar za preradu nafte i gasa” se jedino sprovodi u Tehničkoj školi ,,23. maj”.

U okviru drugog projekta ,,Zajednici zajedno”, oformljena je školska ekološka laboratorija, u kojoj se obavljaju blok i praktične nastave iz predmeta na smerovima ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” i ,,Tehničar za reciklažu”. Takođe formirana je savremena, digitalizovana učionice i digitalizovana, prenosiva tabla na touch (na dodir), uz opremanje prostorije novim stolovima, stolicama i računarem. U mogućim budućima aktivnostima saradnje, Tehnička škola ,,23. maj” nudi svoju podršku, prostor, opremu i prenosivu digitalizovanu tablu.

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail