Odrbrana doktorske disertacije Radmile Šerović

U utorak, 26. septembra 2023. godine, održana je javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom „ Mogućnost ekološki prihvatljivog korišćenja solidifikovanih frakcija industrijskog otpada u građevinskoj industriji“.

Kandidatkinja Radmila Šerović, autor doktorske disertacije, pred tročlanom komisijom koju su činili redovni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura dr Boris Vakanjac, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura dr Mirjana Bartula i viši naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju dr Ana Ivanović Šašić,  uspešno je prezentovala rezultate svog istraživanja i odbranila doktorsku disertaciju sa najvišom ocenom.

Pozovite nas