Odbrana doktorske disertacije – Slobodan Stefanović

U utorak, 19. septembra 2023. godine, održana je javna odbrana doktorske disertacije pod nazivom „Determinacija biorazgradivih sistema autohtonih vrsta gljiva u cilju procene mikoremedijacionih potencijala“. Kandidat Slobodan Stefanović, autor doktorske disertacije, pred tročlanom komisijom koju su činili redovni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura dr Vitomir Ćupić, predsednik komisije, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura dr Mirjana Bartula i naučni savetnik Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu dr Žaklina Marjanović, mentor, uspešno je prezentovao rezultate svog istraživanja i odbranio doktorsku disertaciju sa najvišom ocenom.

Pozovite nas