Odbrana doktorske disertacije Ivane Jelić

Doktorska disertacija pod nazivom „Primena kompozitnog građevinskog otpada za imobilizaciju radionuklida i teških metala sorpcijom“, kandidata Ivane Jelić, zaposlene na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, uspešno i sa najvišim pohvalama odbranjena je u petak 22.9.2017. godine pred brojnom publikom i četvoročlanom komisijom u sastavu:
  • dr Dragi Antonijević, mentor, redovni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura, Univerzitet Singidunum
  • dr Dragan A. Marković, profesor emeritus Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura, Univerzitet Singidunum
  • dr Dragan M. Marković, redovni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura, Univerzitet Singidunum
  • dr Marija Šlјivić-Ivanović, naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu

[st_gallery gallery=“9129,9130,9131,9132,9133,9134″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]