OBAVEŠTENјE o stavlјanju na uvid javnosti izveštaja Komisije

Na osnovu čl. 28. Pravilnika o uslovima i postupku izbora nastavnika i saradnika                                                                                    na Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“, dekan dana 25. oktobra 2020. godine daje sledeće

 

OBAVEŠTENјE

o stavlјanju na uvid javnosti izveštaja Komisije za pripremu izveštaja o prijavlјenim kandidatima

Univerzitet Metropolitan Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ dana 11. septembra 2020. godine raspisao je konkurs za za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, na koji su se prijavili sledeći kandidati:

  1. Nastavnik za uže naučne oblasti: Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa, Procena uticaja na životnu sredinu, Ekosistemski monitoring, Procena rizika i uticaja na životnu sredinu, Prirodni hazard i ekološke katastrofe – jedan izvršilac.
  • dr Tatjana Ratknić.

Fakultet dana 25. oktobra 2020. godine na svojoj internet prezentaciji stavlјa na uvid javnosti Izveštaj o prijavlјenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika, u trajanju od 15 dana.

Izveštaj možete preuzeti na sledećem linku.

Izveštaj i konkursni materijal nalaze se u biblioteci Fakulteta i dostupni su svim zainteresovanim u radno vreme biblioteke.

Pozovite nas