Обавештење о издавању диплома лицима која су студије окончала пре приступања Факултета Универзитету Метрополитан

Обавештавамо лица која су завршила основне и мастер академске студије завршила у време док је Факултет за примењену екологију Футура био у саставу Универзитет Сингидунум, а којима нису издате дипломе из било ког разлога, да ће, у складу са Законом о високом образовању и мишљењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, њихове дипломе бити издате од стране Универзитета Метрополитан.

О тачном датуму и месту издавања дипломе Факултет ће издати накнадно обавештење на званичној интернет презентацији у току децембра текуће године.

Pozovite nas