На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника на Факултет за примењену екологију Футура, декан дана 12. септембра 2019. даје следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о стављању на увид јавности извештаја комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

 

Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 21. августа 2019. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати:

  1. Наставник у звању вандредни професор за ужу научну област: Науке о животној средини:

−       проф. др Владица Ристић.

Факултет дана 12. септембра 2019. године на својој интернет презентацији ставља на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у трајању од 15 дана.

Извештај можете преузети на следећем линку.

Извештаји и конкурсни матeриjал налазe сe у библиотeци Факултeта и доступни су свим заинтeрeсованим у радно врeмe библиотeкe.

 

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail