Novi vizual

 Novo lice, stare vrednosti

 Nakon sedamnaest godina od registracije u Ministarstvu prosvete Republike Srbije (23.02.2006. godine) Fakultet FUTURA se odlučio za osvježenje svog vizuelnog identiteta – sajta i logotipa, uzimajući u obzir nihove dosadašnje osnovne karakteristike.

Ostali smo verni prepoznatljivim simbolima ekologij i zadržali paletu boja: zelenu, žutu i plavu koje simboliziraju prirodu, ali u nešto zagasitijim nijansama.

Vizuelni identitet smo promenili ikod naših udruženja – Fond Futura, Green limes, Zelena komora Srbije.

Sa novim, osveženim vizualIma započinjemo novu godinu sa novim, još većim ambicijama.

Novu školsku godinu, Fakultet FUTURA će početi i u novim prostorijama.

Vidimo se u  FUTURI!