NOVA PODRŠKA VIŠEGRAD FONDA

Projekat Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Višegrad za Srbiju: Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi “ (Visegrad for Serbia: Bridging the Gap between Education and Environmentally friendly Development in Practice) odobren je za finansiranje od strane Veća ambasadora Međunarodnog Višegrad fonda, čiji su osnivači četiri države: Poljska, Slovačka, Češka i Mađarska.

Projekat ima za cilj unapređenje teorijske i praktične nastave u okviru studijskog programa master akademskih studija Integralno upravljanje prirodnim resursima, kao i na predmetu Ruralna ekologija na osnovnim akademskim studijama, što predstavlja nastavak aktivnosti započetih tokom realizacije prethodnog granta pod nazivom “Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji”. Projekat obezbeđuje i jačanje kapaciteta Centra za održivi ruralni razvoj Fakulteta Futura.

Projekat obuhvata interaktivne seminare za studente master i osnovnih studija Future, koje će realizovati gostujući predavači iz Slovačke, Poljske, Češke i Mađarske, kao i prolećnu studijsku posetu V4 zemljama i njihovim institucijama zaduženim za planiranje politike održivog razvoja i njene implementacije. Projekat je podržan u okviru Visegrad University Studies Grants sheme i trajaće najmanje tri akademske godine (2015-2018) sa tendencijom nastavka podrške, a projektom će rukovoditi Prof. dr Jelena Milovanović.