NOVA BILATERALNA SARADNJA SA SLOVAČKOM

Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura odobren je projekat bilateralne saradnje sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Bilateralni projekat SK-SRB-2013-0031 pod nazivom „Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase“ (Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production) biće realizovan u saradnji sa Fakultetom za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog poljoprivrednog univerziteta u Nitri, uz angažovanje istraživača iz svake institucije. Istraživači Fakulteta Futura koji učestvuju u realizaciji projekta su: Prof. dr Jelena Milovanović – rukovodilac projekta, Prof. dr Gordana Dražić, Prof. dr Suzana Đorđević-Milošević, Doc. dr Nada Petrović, MSc Mirjana Aranđelović, MSc Uroš Radojević i MSc Miloš Ninković.

Osnovni rezultat projekta, pored formiranja međunarodnog istraživačkog tima, transfera znanja, razmene informacija i jačanja kapaciteta, biće zajedničke monografije, radovi i studije međunarodnog karaktera, na osnovu rezultata podizanja i praćenja eksperimentalnih zasada miskantusa i vrba, osnovanih na području Slovačke i Srbije. Projekat bilateralne saradnje predstavlja adekvatnu nadogradnju aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta tehnološkog razvoja TR31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva“.

Pozovite nas