Naučno-istraživački kamp: „NAŠ KAPITAL – NAŠA ODGOVORNOST“ Zasavica – Drina, 19.-24. septembar 2016. godine

 

Naučno istraživački kamp predstavlja sjajnu priliku za studente primenjene ekologije, geografije i zaštite životne sredine, da usvoje nova znanja u oblasti menadžmenta životne sredine, naročito ekohidrologije i degradacije ekosistema priobalja površinskih tokova, kao i praktičnih veština u metodologiji prirodnih nauka i terenskom radu.

Kamp je osmišljen tako da se kroz terenski rad studenti upoznaju i direktno rade na primeni metodološkog postupka brze procene stanja akvatičkog i priobalnog ekosistema u cilju određivanja ekološkog statusa površinskog toka na pilot lokacijama vodotokova opština Mali Zvornik i Ljubovija.

Ovaj petodnevni kamp je mesto gde ćete primeniti do sada usvojena znanja i steći nova praktična znanja i veštine, raditi u timu sa stručnjacima i dati doprinos pilot akciji primene novih metodoloških pristupa u menadžmentu vodnih resursa u skladu sa Okvirnom direktivnom o vodama.

Ukoliko želite da budete prvi među najboljima, ovaj kamp može biti prilika za VAS!

Rok za prijavu: 09.09.2016.

 

Za više informacija

Ivana Petrić: ivana.petric@futura.edu.rs

Nevena Đukanović: nevenadjukanovic@hotmail.com

 

Preuzmite flajer

Informacije o kampu

Prijavite se

Pozovite nas