NAVIGACIJA

Научни скупови

НАУЧНИ СКУПОВИ

Конференција: ЕКОРЕМЕДИЈАЦИЈА – ИНОВАЦИЈЕ, ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА У ПРАКСИ

Београд, 15. новембар, 2019

Конференција: ЕКОРЕМЕДИЈАЦИЈА И ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ВОДНИХ РЕСУРСА – МОДЕЛИ И ПРИМЕНА

Београд, 04-05. октобар, 2018

Конференција: Од зелене ка плавој економији

Београд, 31. мај, 2018

Конференција: Brownfield инвестиционе локације – екоремедијациони модели и економска валоризација

Краљево, 24. октобар, 2017

Симпозијум “Дивље биљне и животињске врсте под контролом сакупљања и промета стање и перспецтиве

Београд, 27. мај, 2017

brodКонференција – Иновациони модели екосистемског инжињерства

Београд, 8. октобар, 2016

brodКонференција – ЕКОЛОШКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ: изазови примењених наука

Београд, 3-4. јул, 2016

logokonferencijaМеђународна конференција ECOIDS – Еколошко унапређење девастираних локација у функцији одрживог развоја

Београд, 29-30. септембар, 2014

skupoviКонференција са међународним учешћем Деградирани простори и екоремедијације

Београд-Виминациум, 2011

skupoviМеђународна конференција Екоремедијације

Параћин-Зајечар, 2008