НАУЧНО –ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

(Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије)

Р.Б. Период НАЗИВ ПРОЈЕКТА СТАТУС ФАКУЛТЕТА
1. 2011-2019 Екоремедијација деградираних простора продукцијом агро-енергетских усева

(ТР31078)

Носилац
2. 2011-2019 Историја српске филозофије

(ОН 179064)

Партнер
3. 2011-2018 Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране

(ТР31043)

Партнер
4. 2011-2018 Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници (ОН171005) Партнер
5. 2011-2018 Истраживање климатских промена и њихових утицаја на животну средину – праћење утицај, адаптација и ублажавање

(III43007)

Партнер
6. 2011-2018 Еколошка и вирусолошка истраживања присуства емергинг зооноза у резерватима природе Републике Србије

(ТР37015)

Партнер
7. 2009-2010 Биорационално коришћење и екоремедијација земљишта гајењем биљака за индустријску прераду

(ТР20208)

Носилац

 

 

Pozovite nas