NAVIGACIJA

Научно-истраживачки пројекти

НАУЧНО –ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

(Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије)

Р.Б.ПериодНАЗИВ ПРОЈЕКТАСТАТУС ФАКУЛТЕТА
1.2011-2019Екоремедијација деградираних простора продукцијом агро-енергетских усева

(ТР31078)

Носилац
2.2011-2019Историја српске филозофије

(ОН 179064)

Партнер
3.2011-2018Проучавање биљних патогена, артропода, корова и пестицида у циљу развоја метода биорационалне заштите биља и производње безбедне хране

(ТР31043)

Партнер
4.2011-2018Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници (ОН171005)Партнер
5.2011-2018Истраживање климатских промена и њихових утицаја на животну средину – праћење утицај, адаптација и ублажавање

(III43007)

Партнер
6.2011-2018Еколошка и вирусолошка истраживања присуства емергинг зооноза у резерватима природе Републике Србије

(ТР37015)

Партнер
7.2009-2010Биорационално коришћење и екоремедијација земљишта гајењем биљака за индустријску прераду

(ТР20208)

Носилац